Vitajte na našom webe

 

TJ Štart Levoča je telovýchovná jednota nevidiacich a slabozrakých športovcov Levoče a nielen z územia Levoče, ale aj zo širokého okolia. Na športovom nebi žiari niekoľko desiatok rokov. Za tú dobu si získala nie len obdiv, ale aj určitú prestíž vďaka športovým výsledkom jej členov. Nespočet majstrov Slovenska, ale aj Československa a Európy ju radí medzi tie najúspešnejšie. V posledných rokoch sa naša členská základňa ustálila na úctyhodných 40 členov.

Naši členovia sú aktívni v 5 oddieloch a to: turistika, AST (aplikovaný stolný tenis), atletika, šachy a kolky. Radi by sme v blízkej dobe založili aj strelecký oddiel.

Verím, že po nahliadnutí na túto webovú stránku každý nadobudne presvedčenie, že strata zraku nie je prekážkou k aktívnemu pohybu.

 

Václav Trnka